QUAN LA NOSTRA ÀNIMA PATEIX, EL NOSTRE COR/COS ES POSA MALALT Salvador Ruiz –Tel. 619 40 45 80- Hores convingudesQuè és l’Osteopatia Bioenergètica Cel·lular (OBC)?
Variant de l’ Osteopatia on es realitza un tractament a diferents nivells, considerant l’ésser en
la seva totalitat i en les possibles causes espirituals i emocionals del seu trastorn de salut.
Destaca l’ importància de l’ impacte emocional en la nostra salut global i del funcionament dels
mecanismes del protecció enfront d’aquests impactes, situats al cor.
El tractament implica els plans físic, visceral, metabòlic, emocional, psicològic i espiritual.
A qui pot servir l’ OBC?
Les persones patim impactes emocionals, però cadascuna reacciona de manera diferent a
situacions similars.
Hi ha moments en la vida, com poden ser: un dol, situacions familiars difícils, estrés laboral,
problemes econòmics, un divorci, un canvi important, etc... que poden tenir conseqüències a
la nostre salut, com ara:
Una depressió, un infart, torticolis, vertigen, un nus a l’estómac, insomni....
Cada ésser humà es Únic i davant del mateix estímul, reaccionarà a la seva manera.
La majoria de les malalties son funcionals (sense una causa física aparent). Són trastorns
funcionals: els cardiovasculars, els digestius, els respiratoris, els múscul-esquelètics, els
hormonals, els immunitaris, els limfàtics... però tots s’han manifestat desprès d’una contracció
del COR / PERICARDI. Alliberant el PERICARDI connectem de nou l’ànima amb el cos.
En què consisteix el tractament d’ OBC?
En alliberar el Pericardi, que es la membrana que envolta, subjecta i protegeix el cor.
Una vegada alliberada la lesió principal, es procedeix a alliberar el pericardi, i finalment es
treballa cada una de les interseccions del pericardi amb la columna vertebral, crani,
membranes intra-cranials, glàndules, etc.
QUAN LA NOSTRA ÀNIMA PATEIX, EL NOSTRE COR/COS ES POSA MALALT
Salvador Ruiz –Tel. 619 40 45 80- Hores convingudes
El Pericardi està íntimament lligat al cor, al diafragma, les pleures, la tràquea, l’esòfag,
l’entrada de l’estómac, les principals vies arterials i venoses, el centre frènic que regula la
respiració, el gangli estrellat (clau en la regulació del sistema nerviós neurovegetatiu), la
base del crani, les membranes inter-cranials, les glàndules tiroides i Tim...
Quin és el resultat?
Un ajustament a tots els nivells, ja que quan s’allibera el Pericardi es modifica, mitjançant el
sistema neurovegetatiu, el cervell i la manera de pensar.
Retornant l’expansió al pericardi, es possible connectar l’ànima amb el cos, amb el resultat
d’una intensa relaxació i harmonització de tot l’organisme, potenciant les seves pròpies forces
vitals de curació.
Vols?
Tenir més salut
Tenir més energia
Dormir millor
Patir menys estrés
Ser més feliç
Tenir més concentració
Disposar de millor claredat mental
Tenir millor memòria
Un sistema immunològic més fort
Sentir-te mes jove
...Aquesta teràpia esta adreçada a tothom, no té contraindicacions ni edat!
On es pot fer el tractament?
 Els DIMECRES DE 18:30 a 20 al centre: “PER TU” C/ Canigó,29 –TORELLÓ-
 A hores convingudes la resta de dies.
 A domicili
El pericardi És el nexe entre l’ànima, el cor i el cos.