NO US DEIXEU FER MOBBING!


L'assetjament laboral, o mobbing, és en general, l'agressió psicològica continuada cap a una persona per part dels seus companys de treball. També se sol donar en l'ambient escolar (l'assetjament escolar o bullying). Recentment, també s'ha utilitzat el terme mobbing immobiliari per referir-se a les pressions d'empreses immobiliàries per foragitar llogaters que no els interessin.

Aquests tipus de maltractaments són fonamentalment psicològics i són duts a terme tan pels superiors com els mateixos empleats. Un grup de persones , pel seu compte o en grup, estableixen gradualment una relació de dominància amb la víctima. Aquesta relació malmet la dignitat, la intimitat o altres drets fonamentals de la persona afectada. En el moment en què la víctima se n'adona del què està passant i vol trencar la situació, els maltractadors comencen a intimidar i a perjudicar psiquícament aquesta persona. La intenció final és que la persona afectada se'n vagi del treball, preferentment renunciant-hi . Una possible raó d'aquests actes inhumans pot ser la competència amoral, encara que en cada situació és diferent.

La investigació feta en aquest fenomen va començar amb Heinz Leymann, que va adaptar el terme arran d'uns comportaments socials observats en els ocells. Consisteixen en una agrupació d'aquests per combatre un enemic després que un dels ocells el marqui com a tal.