MASDAR, LA CIUTAT DE NOVA CREACIÓ.Durant el programa del dimecres 30 de Juny vam explicar, dins la secció d’arquitectura i
urbanisme que desenvolupem quinzenalment, el projecte d’una ciutat de nova creació, Masdar,
proposta insòlita i interessant a parts iguals.
INTRODUCCIÓ:
• Masdar és el projecte d’un barri autònom de nova creació dins la ciutat d’Abu Dhabi,
capital de l’emirat Abu Dhabi, un dels 7 que conformen els Emirats Àrabs Units. De fet,
és el centre de la vida política del país.
• El disseny del projecte de Masdar neix l’abril de 2006 i fou encarregat al despatx
britànic d’arquitectura Foster and Partners amb l’objectiu de convertir-se en el “Silicon
Valley” de les energies renovables, un veritable laboratori d’experimentació que
concentrarà a més de 1500 empreses del sector. Masdar espera liderar els avenços en
I+D a escala global en aquesta temàtica, així com les seves aplicacions tecnològiques.
• Cal tenir present que els seus promotors tenen una gran experiència en els mercats
energètics globals gràcies a les reserves de gas i petroli que disposa Abu Dhabi: de
l’ordre del 9% de les reserves mundials de petroli (amb 98,2 milers de milions de
barrils) i gairebé el 5% del consum mundial de gas natural (amb 5,8 bilions de m3).
• La ciutat està prevista que tingui 42.500 habitants i que generi 53.500 llocs de treball i
35.000 desplaçaments diaris. La seva densitat estarà entorn dels 150 habitants/Ha si
tan sols es tenen en compte els residents i 280 habitants/Ha si es contemplen
treballadors i residents.

OBJECTIUS:
• Té l’objectiu de convertir-se en la primera ciutat 100% sostenible del món, aconseguint
un balanç neutre d’emissions de CO2 i de residus.
• Està previst estalviar 1,1 milions de Tones de CO2 anualment.
• Els residus es recolliran de forma subterrània i es dividiran entre residus
biodegradables (utilitzats com a fertilitzants) i els no reciclables.
• Cobrirà tota demanda energètica mitjançant energies renovables: solar, geotèrmica,
eòlica i biomassa (veure resum de les energies renovables en arquitectura que vam
penjar al web uns mesos enrere).
• Presència de “granges” d’energies renovables en terrenys circumdants a la ciutat.
• Reduir la petjada ecològica dels habitants.


URBANISME BIOCLIMÀTIC:
• L’adaptació del projecte a l’entorn és de vital importància donada la climatologia
extrema del lloc. Cal tenir present que durant l’estiu les temperatures en zones obertes
sense presència d’ombra poden arribar als 70ºC, que acostumen a produir-se
tempestes de sorra que redueixen la visibilitat a escassos metres i que les
precipitacions són escasses. El disseny combina elements àrabs tradicionals amb
noves tecnologies: cobertes verdes, superfícies refrescants d’aigua, ventilació a través
de les xemeneies tradicionals que capten els vents frescos i una exhaustiva presència
d’elements de protecció solar que generen agradables ombres.
• La ciutat respon a un disseny compacte. Orientació dels carrers i espais públics en
diagonal en busca de les refrescants brises nocturnes.
• Presència d’un important corredor continu que va unint els parcs i zones verdes entre
elles.
• Integració dels usos, mai segregació. Per exemple l’ús cultural i l’industrial no estan
separats, sinó de costat.
• Mesures per reduir el consum d’aigua. Sistemes de reciclatge d’aigües negres i grises a
nivell global.


TRANSPORT:
• Estudi de les necessitats de transport per persones i mercaderies a diferents escales i
distàncies:
o Transport Ràpid Personal a base de taxis fotovoltaics que redueixen l’ús del
vehicle particular.
o Transport per Rail Lleuger que travessa la ciutat.
o Transports de Càrrega Ràpida per aliments i mercaderies.


Font: Habitat Futura nº 24
Revista de arquitectura & edificación sostenible
Barcelona (2010).

aa alentornialentornarquitectesslp

Jaume Alentorn i Puigcerver –arquitecte-.

Tel: 93.885.26.13

E-mail: jaumealentorn@yahoo.es