Què passaria si la Terra deixés de girar?


Encara que nosaltres no ho percebem perquè ens movem amb ella -i ja va dir un tal Einstein que tot és relatiu- la Terra, en el seu moviment de rotació, es mou a uns 1.700 quilòmetres per hora en l'equador, velocitat que baixa a uns 850 quilòmetres per hora a 60 graus de latitud, i que només és nul·la als pols.

Aquesta velocitat provoca el que coneixem com a força centrífuga, encara que els físics ens diran que aquesta no existeix i que en realitat hauríem de parlar de la força centrípeta, que fa que la Terra s'eixampli per l'equador, que el nivell dels oceans pugi també cap a aquest, així com altres efectes en el clima i a les plaques tectòniques.

No és previsible que la Terra deixi de girar, encara que si això succeís de sobte sortiríem disparats a causa de la inèrcia, amb conseqüències catastròfiques.

Però Witold Fraczek, que treballa en Esri, una empresa que desenvolupa programari per a Sistemes d'Informació Geogràfica, ha utilitzat el programari d'aquesta per modelar com quedaria la Terra si el seu moviment de rotació anés frenant poc a poc, i a les seves conclusions són que al final hi hauria dos grans oceans al voltant dels pols i un gran continent únic situat al voltant de l'equador:


If the Earth Stood Still per Witold Fraczek

Clar que als nostres hipotètics descendents ens importaria més aviat poc perquè probablement no haurien sobreviscut als dràstics canvis en el clima que provocaria tenir nits i dies de sis mesos de durada, per no parlar dels tremends terratrèmols que es produirien quan les plaques tectòniques es recol·loquessin segons anés disminuint l'efecte de la força centrípeta.