Roba que ens fara invisibles


Metaflex és el nom d'un material dissenyat per científics de la Universitat de St Andrews (El Regne Unit) que apropa un pas més a la fabricació de teixits que permetin crear l'efecte de la invisibilitat dels objectes.

El Metaflex és un metamaterial, és a dir, un material artificial que presenta propietats electromagnètiques inusuals, propietats que procedeixen de l'estructura dissenyada i no de la seva composició.

En el passat ja s'han desenvolupat metamaterials que corben i canalitzen la llum per convertir en invisibles els objectes en llargues longituds d'ona, però la llum visible suposa un desafiament major.

La petita longitud d'ona de la llum del dia suposa que els àtoms del metamaterial tinguin que ser molt petits, i fins ara aquests àtoms menors només s'han pogut produir sobre superfícies planes i dures, incompatibles amb els teixits de la roba.

La clau: L'alliberament dels metaàtoms

La novetat que aporta aquest treball|feina és que el Metaflex consta d'unes membranes flexibles de metamaterial, creades gràcies a l'ús d'una nova tècnica que ha permès alliberar els metaàtoms de la superfície dura sobre la qual van ser construïts.

D'aquesta manera, el Metaflex pot operar en longituds d'ona d'uns 620 nanòmetres dins de la regió de la llum visible.

La unió d'aquestes membranes podria produir un "teixit intel·ligent", que seria el primer pas per fabricar una capa o qualsevol altra penyora|peça per "fer desaparèixer" la persona que la porti. RSO