Desenvolupen un objectiu que converteix en 3D qualsevol càmera bidimensionalUn grup d'investigadors de la Universitat de La Laguna i de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) han ideat un un nou objectiu òptic intercanviable que permetrà convertir qualsevol càmera bidimensional convencional en una tridimensional de tipus plenóptic.

El nou objectiu serà presentat pels investigadors en el congrés Defense and Security que se celebrarà a Orlando (Florida, EUA) entre el 25 i el 29 d'abril, informa la Universitat de La Laguna (ULL) en un comunicat.

A més, combinat amb un càlcul específic, aquest instrument permetrà generar imatges en tres dimensions en resolucions superiors a l'alta definició.

L'objectiu plenóptic forma part d'un projecte denominat "Cafadis",, el principal fruit ha estat el desenvolupament d'una càmera de vídeo que permet, entre altres funcionalitats, generar en temps real imatges en tres dimensions d'alta definició que no necessiten d'ulleres estereoscòpiques per al seu visionat.

L'investigador principal és José Manuel Rodríguez-Ramos, del Departament de Física Fonamental i Experimental, Electrònica i Sistemes de la ULL, que recentment ha publicat a la revista Spie Newsroom, que edita l'entitat organitzadora del congrés, un article en el qual s'expliquen les peculiaritats d'aquesta nova tecnologia.

La tecnologia plenóptica s'inspira en l'ull múltiple d'insectes com la mosca, ja que es composa de diverses microlents que capten la imatge des de diferents perspectives.

El problema d'aquesta tecnologia és que la imatge així obtinguda perd molta resolució, però l'equip de la ULL ha desenvolupat un nou algorisme de superresolució que genera imatges d'enorme qualitat per sobre dels 1.920x1.080 píxels, definició que s'ha convertit en la resolució estàndard dels dispositius comercials.

Tal com explica Rodríguez-Ramos, amb aquesta tecnologia és ara mateix possible generar diversos tipus d'imatges a partir del mateix metratge plenóptic: 3D estèreo, 3D anaglifo i 3D autoestereoscópiques (sense ulleres).

A més, mitjançant el software dissenyat per aquest equip, és possible enfocar diferents objectes de cada escena en cada imatge individual i obtenir un vídeo amb imatges completament enfocades de l'escena.

Totes aquestes possibilitats són impossibles amb el 3D estèreo convencional, la qual cosa demostra les possibilitats d'aquesta nova tecnologia.

El nou objectiu és un accessori que evita als fabricants haver de modificar les seves línies de producció per a fabricar càmeres plenópticas, com fins ara era necessari, cosa que ha estat un dels principals obstacles per a la comercialització d'aquesta tecnologia. EFE