Els secrets de la comunicació interpersonalQuatre actituds importants a tenir en compte: 1) cuidar el nostre to de veu i velocitat, 2) incentivar que l'altra persona parli, 3) descobrir punts en comú, i 4) demostrar veritable interès de l'altra.