Sense fàrmacs eficaços per als nens amb sidaEl tractament amb antiretrovirals fracassa en un de cada vuit nens amb VIH a Europa. Aquesta és la conclusió a què ha arribat un estudi del Medical Research Council del Regne Unit, publicat en l'edició digital de la revista "The Lancet".

La investigació, coordinada per Ali Judd, demostra que després de cinc anys de tractament, el 12 per cent dels nens experimenta un fracàs virològic de triple classe, és a dir, la decisió d'almenys un dels fàrmacs de les tres classes d'antiretrovirals principals: els inhibidors de la proteasa, i els inhibidors de la transcriptasa-que es divideixen al seu torn en anàlegs nucleòsids i no anàlegs de nucleòsids-.

En les persones adultes la fallada es produeix més lentament pel que fa a llac termini la supressió de la càrrega viral pot aconseguir en la majoria dels pacients. Aquesta investigació prova que l'ús d'aquestes combianciones terapèutiques no té el mateix efecte en els nens.

Per a l'estudi, realitzat gràcies a la col.laboració de 14 cohorts del Grup de Recerca Cooperativa Epidemiològica Europeu, amb participació d'Espanya, es van analitzar 1.007 nens seropositius europeus menors de 16 anys que s'havien infectat amb el VIH per via perinatal-a través de la mare o abans del naixement-. Els menors havien començat el tractament amb teràpia antiretroviral entre 1998 i 2008 i el període de seguiment mitjà va ser de 4,2 anys.

Els resultats demostren que «el repte és mantenir la supressió viral-que la presència del virus en sang sigui pràcticament indetectable-durant tota la vida en aquests nens per la qual cosa caldrà estudiar quina és la teràpia més adequada en segona línia, un cop detecti el fracàs virològic », asseguren els investigadors.
Noticia del diari ABC.