Dia Nacional de la Epilèpsia

Avui es celebra el Dia Nacional de la Epilèpsia, un trastorn neurològic crònic freqüent, amb una incidència anual d'entre 30 i 50 casos nous a l'any per cada 100.000 habitants i que es calcula que a Espanya afecta unes 300.000 persones. Es registren pics en la infància i sobretot en la gent gran, entre els que els fàrmacs antiepilèptics incrementen el risc d'efectes adversos.

Entre el 20% i el 30% dels pacients amb epilèpsia no estan controlats, de manera que continuen tenint crisi, segons la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), que advoca per incrementar la recerca en aquest camp per millorar la qualitat de vida de els afectats.

Encara que en els últims cinc anys s'ha avançat en els mètodes diagnòstics i en el tractament de l'epilèpsia, és necessari un major esforç d'investigació, ja que no s'ha d'oblidar que a més de les crisis, l'epilèpsia comporta una sèrie de problemes cognitius, psicològics i socials d'origen multifactorial, segons José Ángel Mauri, coordinador del Grup d'Estudi de Epilèpsia de la SEN.