Patenten bateries transparents que emmagatzemen i regulen l'energia solarUn grup de treball format per investigadors de la Universitat de Còrdova (UCO) i la Universitat de Màlaga (UMA) ha aconseguit desenvolupar unes bateries transparents que permetrien emmagatzemar i regular l'energia obtinguda de la llum solar incident sobre les finestres o superfícies translúcides.

Aquestes bateries recarregables d'ió de liti, de tipus sandvitx, es podrien acoblar a un dispositiu fotovoltaic on la part externa transmetria l'energia solar recollida a la part interna-l'interior del sandvitx-i que conté els elèctrodes de la bateria. "La novetat d'aquest sistema és que podria combinar les cèl.lules fotovoltaiques amb l'emmagatzematge de l'energia en unes bateries recarregables, l'energia es podria utilitzar posteriorment a través d'un circuit elèctric", explica el professor Luis Sánchez Granados, responsable del projecte.
noticiasdelaciencia.com