Per què escoltem la nostra veu diferent quan està gravada?

Quan parlem escoltem el so de la nostra veu per dos camins, per dins del nostre cos i per fora, per l'aire. Cada camí transmet unes freqüències determinades. La veu gravada només registra les freqüències transmeses per l'aire, per això sona diferent.

Un so està compost per ones de diverses freqüències. En general es produeix per la vibració d'alguna cosa en un mitjà, com l'aire o l'aigua.

En el cas de la veu es produeix per la vibració de les cordes vocals. Al vibrar, les molècules d'aire que estan en contacte amb ella també vibren. Aquesta capa fa vibrar a una segona capa que està en contacte amb ella, i aquesta a una tercera i així successivament.