La nova xarxa social de Google

Google fa un nou intent per competir amb Facebook en el terreny de la xarxa social. Ara ha presentat Google +, de moment per a uns pocs usuaris i al qual s'accedeix per invitació. La idea és que l'internauta pugui crear cercles socials i ordenar la relació amb els seus amics a més d'oferir eines per millorar aquests contactes. Al bloc de l'empresa expliquen amb detalls i vídeos la proposta.
"El problema dels serveis en línia actuals és que consideren que totes les persones a les que coneixem són els nostres amics i la forma en què compartim la informació amb els nostres contactes no sempre pot ser la mateixa", s'explica en el mateix. "Cada conversa en línia (amb més de 100 amics) és una sobreexposició pública", raó per la qual Google considera que cada vegada es comparteix menys informació.