Que hem de fer si ens multa la policia?

Tots ens hem trobat que no sabem que fer davant del pagament d'una multa que veiem injusta.
Segons la DGT aquests 5 passos, són els 5 passos que hem de seguir.

La multa pot arribar a les nostres mans en el moment en que cometem la infracció perquè un guàrdia ens deté i ens la dóna. Ens dirà si la volem signar. Per norma general no la signem perquè ens creiem que això significa que acatem la multa, però en realitat la nostra rúbrica el que significa és que l'hem rebut. Si també signa l'agent està corroborant que ens l'han entregat, sinó que és un testimoni de la infracció. La denúncia també pot arribar a casa, dies després de cometre la infracció. Si és així i el titular del vehicle no conduïa el dia que s'indica la multa té l'obligació legal de comunicar les dades requerides. Si incompleix serà sancionat com a autor d'infracció molt greu, amb multa de 301 a 1.500 euros. I el mateix succeirà si no és possible, per la seva causa, notificar la denúncia al conductor que identifiqui.


Pas 1 Pagar o no, però mai guardar-la en un calaix ni evitar-

Un cop rebem la denúncia podem pagar-la en els 30 dies següents a que estigui al nostre poder i beneficiar del 30% de descompte que això comporta. Aquest pagament porta implícit la renúncia a presentar legacions. Si no estem d'acord amb la multa, hem de presentar un escrit d'legacions en els següents 15 dies. Si la guardem en un calaix o no obrim la porta al carter cal saber que la multa continua el seu curs i la notificació sortirà publicada al BOE, lloc des del qual es dóna per fet que el coneixes. Si decideixes obviar serà Hisenda qui et reclami el pagament, amb un recàrrec de fins al 20%.

Pas 2 Reclamar amb un plec de descàrregues davant la Prefectura de Trànsit o l'Ajuntament

Si optem per presentar un plec de descàrregues cal fer-ho en els quinze dies hàbils següents a que ens notifiquin o lliurin la denúncia. Els dies hàbils són tots menys els diumenges i festius.
L'escrit s'ha d'adreçar al Cap de Trànsit de la província en què s'ha iniciat el procediment, es podran presentar en qualsevol altra Prefectura, per correu administratiu (en una oficina de Correus, en sobre obert, perquè es facin constar a la primera pàgina de l'escrit les dades de la seva presentació-data, etc .-, així com en la còpia si voleu, que servirà de recepció per acreditar que s'ha presentat aquell) o en els registres oficials de l'Administració estatal, autonòmica o de les entitats locals que hagin subscrit un conveni amb aquesta finalitat.

Pas 3 Redactar l'escrit

Hi ha moltes empreses que assessoren sobre com fer-ho. Per escriure el plec Divideix en tres parts: Dades personals, Dades de la denúncia i al.legacions. En el primer apartat hauràs d'indicar el teu nom, cognoms i DNI al costat de la teva adreça postal i telèfon. En el segon, recull totes les dades de la denúncia: número d'expedient, data de la denúncia, matrícula del vehicle, marca i model. En les al.legacions les proves que poden ser proposades són la declaració del conductor, documentals, testificals, i pericials, que són elaborades per tècnics o experts. A més, llegeix amb atenció la multa, per si hi hagués una fallada en el color del teu cotxe, al número de la matrícula, en el nom de la via que també pogués al.legar. Finalment, assenyala la ciutat i data en què la lliuren i firmes-. Porta dues còpies i intenta que la que et quedaràs quedi segellada. Gairebé totes les companyies que assessoren indiquen que exigeixis a l'Administració les proves que certifiquin la infracció i així, si és una foto, poder al.legar que està borrosa, es veu malament ...

Pas 4 Esperar la resposta

Un cop enviat cal esperar la resposta. Si el plec és desestimat, encara es pot presentar un recurs d'alçada davant el ministre de l'Interior qui podrà delegar les seves competències per resoldre en la Direcció General de Trànsit. Per això tenim un mes.

Pas 5 Emprendre la via administrativa

Caldrà esperar per veure com es resol. Es pot donar una estimació, i no hauria de pagar, o una desestimació del recurs, que fa signa la multa i comporta a pagar-la. Arribats a aquest punt l'opció és emprendre accions per la via judicial a través d'un recurs contenciós administratiu. Si segueixes per aquest camí el primer que hauràs de fer és pagar primer la multa i si al final del tràmit es resol al teu favor, t'ho tornen.
Totes aquestes dades els pots trobar també a http://dgt.es/portal/es/oficina_virtual/multas/