MULLA'T PER L'ESCLEROSIL'esclerosi múltiple és una malaltia del sistema nerviós central que afecta el cervell i la medul·la espinal. Les fibres nervioses estan envoltades i protegides per la mielina, una substància composta per proteïnes i greixos, que facilita la conducció dels impulsos nerviosos. Si la mielina és destruïda o malmesa, l'habilitat dels nervis per conduir els senyals des de i al cervell, s'interromp i aquest fet produeix l'aparició dels símptomes de la malaltia.
És molt important tenir en compte que l'esclerosi múltiple…
NO ÉS UNA MALALTIA CONTAGIOSA
NO ÉS HEREDITÀRIA
NO ÉS MORTAL
Símptomes
Les lesions de l'esclerosi múltiple poden produir-se arreu del sistema nerviós central pel què les seves manifestacions també poden ser múltiples. Trobem els símptomes de l’àrea motora que causen debilitat i falta de control de les extremitats, i també de l’àrea sensitiva, causants de la falta de sensibilitat o sensibilitat alterada, que de vegades pot convertir-se en dolor. Els trastorns visuals també són freqüents. L'esclerosi múltiple també pot afectar de vegades a les capacitats intel·lectuals.
Els símptomes de la malaltia són múltiples però això no vol dir que tot el que li passa a una persona afectada es degui a l'esclerosi múltiple. És important comentar amb el neuròleg els nous símptomes que vagin apareixent per a saber si es poden atribuir o no a la malaltia, i per a poder tractar-los en cas que sigui possible.
Diagnòstic
El diagnòstic de la malaltia es realitza principalment amb la història clínica i l'exploració neurològica, encara que les tècniques que recolzen el diagnòstic són la ressonància magnètica, l'estudi del líquid cefal.loraquidi i els potencials evocats.
El nombre i localització de les lesions en la ressonància magnètica poden variar amb el temps i l'aparició de lesions de determinades característiques fan pensar en esclerosi múltiple encara que en ocasions és difícil realitzar el diagnòstic diferencial amb altres malalties del sistema nerviós central.
Imatge de la ressonància magnètica del cervell d’una persona afectada d’esclerosi múltiple en la que s'hi poden veure les lesions o plaques provocades per l’EM