'Jajaja' i 'XD' són les 'paraules' més repetides a Facebook

Facebook és una xarxa social riallera. Si més no, així és en països com Argentina, on un estudi ha revelat que les paraules i expressions més utilitzades pels joves de 15 a 21 anys que utilitzen aquest site són "jajaja" i 'XD', aquest últim un emoticano que indica riallades .


La companyia argentina de gestió d'informació proia ha realitzat una anàlisi estadística a partir d'una mostra de termes utilitzats pels joves a Facebook.

Aquestes expressions funcionen com un amortidor semàntic L'objectiu era treure a la llum algunes tendències de canvis en el llenguatge, codis i nous significats que es donen en aquest grup.

Proia analitzar més de 100.000 termes emesos el 2011 a Facebook per 400 joves.

Segons aquesta companyia, arran de la seva anàlisi conclou que els joves tendeixen a utilitzar menys paraules, llenguatge més concret i fàctic, "possiblement influït per l'estructura gramatical que proposa Facebook i l'idioma anglès".

D'aquesta manera, "jajaja", és el que més diuen els joves argentins a Facebook, amb 11.567 repeticions en les paraules analitzades. La segona "paraula" és XD (3453 vegades).

"Aquestes formes sintetitzen estats d'humor i comuniquen l'interlocutor el to que es vol donar al missatge", segons proia. També l'utilitzen per "suavitzar" frases iròniques, àcides o d'alta emotivitat. Funcionen com un "amortidor" semàntic, permeten expressar conceptes molt forts però baixant el to.

A partir del tercer lloc del rànquing d'aquesta anàlisi, les paraules es normalitzen. Les següents són: 'home' (2563 vegades), 'passar / aprovar' (2007), 'veritat' (1904), 'matí' (1503), 'dona' (1492), 'temps' (1301) i ' segur '(1202).

Proia és una empresa argentina dedicada a la gestió de la informació, mitjançant el disseny d'estratègies de comunicació, creació de conceptes i enquestes sobre el model de Gestió de la Informació.