GUIA PRÀCTICA DE CRITERIS PER A LA SELECCIÓ D’UN PISEns referim a criteris per decidir entre diverses vivendes a igualtat de preu. Per tant, avui no es
parlarà d’aspectes econòmics, sinó de disseny, de qualitat i d’eficiència energètica que,
suposadament, ens haurien d’ajudar a l’hora d’escollir entre dues vivendes que imaginarem
que tenen el mateix preu de compra.
Cal esmentar que no es vol comparar entre diverses tipologies de vivenda ni tampoc
infravalorar unes respecte les altres. Sabem que totes elles són necessàries i que van
encarades a diverses realitats del mercat: no és el mateix una persona sola, una parella una
família o un pis d’estudiants. Per tant creiem que totes elles són necessàries i haurien de ser
dissenyades pensant en el públic al qual van destinades.
Passem ara a citar els diversos factors que ens haurien d’ajudar a decidir:
Situació dins la ciutat.
- Al centre d’aquesta, en una àrea residencial, a les afores... Independentment de la
valoració econòmica de la zona el més important és decidir si ens agrada o no.
Aspectes com la centralitat sovint estan relacionats amb nivells més elevats de
contaminació acústica dels carrers. Cal decidir, per tant, què es prefereix.
- La necessitat de transport que tenim. Depenent de la situació que decidim escollir
aniran associades unes necessitats de desplaçar-nos. Assumir-les.
Tenir present l’existència, o no, de transport públic a la zona. Sobretot en grans ciutats,
les vivendes més pròximes a les estacions de metro acostumen a tenir un valor major.
Tamany i programa funcional de la vivenda.
- Número d’habitacions. Dobles o senzilles.
- Cuina oberta al menjador-estar o cuina tancada i ventilada independentment.
- Presència o no de safareig entès aquest com un espai (de mida proporcional a la de la
vivenda) independent a qualsevol altre, com per exemple la cuina, destinat al rentat de
la roba bruta.
- Possibilitat o no de tenir un espai exterior, protegit de les vistes, per tal d’estendre la
roba i assecar-la naturalment.
Orientació de la vivenda.
- Com a regla general és preferible que l’habitatge disposi de grans obertures a Sud (a
poder ser de les estances principals). Aquestes haurien d’estar protegides per ràfecs
de teulada o qualsevol element volat d’aquesta per tal d’aconseguir l’entrada dels rajos
solars a l’hivern i la protecció d’aquests durant l’estiu, tot aprofitant el diferent angle
d’incidència dels rajos solars entre les diverses estacions de l’any.
Aquest efecte contribueix notablement a incrementar la temperatura de la vivenda
durant els mesos d’hivern i a evitar-ne el sobreescalfament durant els d’estiu. Malgrat
semblar un aspecte de disseny bàsic aquest és un element clau per tal de reduir la
demanda energètica de les vivendes i aconseguir que aquestes siguin eficients
energèticament.
- A les orientacions Oest i Est és preferible una solució de protecció solar a base de
lames o elements protectors verticals.
- Seria ideal aconseguir informació sobre el tipus i el gruix d’aïllament tèrmic que tenen
les parts massisses de l’habitatge (façanes). Pensem que cada edifici està dissenyat i
construït en una època determinada i, per tant, compleix la normativa del moment de la
seva construcció, No seria just exigir els gruixos d’aïllament tèrmic que posem a les
construccions d’avui dia a construccions d’un altre moment.

- Fusteria de les obertures. Material: alumini, PVC, fusta, mixtes...
Trencament de pont tèrmic que té.
Doble vidre: cambra i vidres.
Ventilació de les estances.
- On ventilen les estances de la vivenda que hem d’escollir: directament al carrer o al pati
d’illa, a un pati de ventilació interior (de quines mides és aquest) o si per contra té
estances totalment interior sense ventilació natural.
Nivell d’acabats.
- Banys i cuines. Normalment en aquestes peces és on més evident es fa el pas del
temps i on és més fàcil datar l’any de la construcció. Tenir present que existeixen
tendències en la seva decoració que canvien en funció del moment. Estils més neutres
i sobris, per contra, sempre tenen més possibilitats de veure’s actuals durant períodes
de temps majors.
- Presència o no d’armaris encastats.
- Instal·lació o no de lluminàries.
- I un llarg etcètera dels acabats interiors tals com colors de les parets, paviment,
endolls, portes...
Aquest no pretén ser un document exhaustiu ni acadèmic sinó una guia pràctica on es citen
criteris de vital importància per escollir convençuts la nostra vivenda que, de ben segur, serà
una de les principals inversions de la nostra vida.
Per un judici amb més rigor no dubtin a consultar-nos.

jaumealentornpuigcerver
arquitecte.

aa alentornialentornarquitectesslp
C/Bisbe Morgades 51, entl. 2ª - 08500 Vic (Barcelona)
Telèfon: 93.885.26.13
Mail: jaumealentorn@yahoo.es