El paper de paret en 3D


El paper de paret sol té una funció decorativa, però aquest 3 D Wallpaper a més pot servir-te ... com a lleixa.

La idea és que el paper de paper tradicional adopti una aparença tridimensional i sobresurti d'una paret a la zona que t'interessi ... així que serveix com a lleixa per col·locar llibres o ornaments.

L'efecte secundari és que quan el doblegues no hi ha suficient longitud perquè arribi fins al terra, així que queda una zona de la paret sense paper, llevat que ho hagis previst abans...

De moment és sola una idea dissenyada a Suècia per Trend Group i exposada en una mostra de decoració... el pròxim a Ikea dins d'uns anys...?