EL CANON DE L'SGAE NO ES LEGAL


El portaveu de les entitats de gestió de drets d'autor, Rafael Sánchez, ha assegurat que les reclamacions sobre la devolució del cànon digital "no tenen base jurídica" i ha assenyalat que "en cap cas" el reintegrament de la taxa no serà retroactiu.

Sánchez ha mostrat així la seva actitud|postura sobre l'anunci de la Generalitat de Catalunya de reclamar a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) la devolució de l'import que l'Administració catalana ha pagat en concepte del cànon digital, emparant-se en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declarava parcialment il·legal aquesta taxa.

Fins que no hi hagi una decisió les entitats aplicaran el cànon conforme a la normativa actual

En aquest sentit, Sánchez ha assegurat que és el Govern el que ha d'adequar la sentència del tribunal de l'UE a la legislació espanyola i, per això, "fins que no hi hagi una decisió les entitats de gestió aplicaran el cànon conforme a la normativa actual". "La reclamació del cànon no té cap base jurídica", ha destacat Sánchez, per a qui el reintegrament de la taxa una vegada harmonitzada la normativa al dictat per l'UE no serà "en cap cas retroactiu".

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar el passat 21 d'octubre que el cànon que s'aplica a Espanya a tots els equips de reproducció digital com a compensació als creadors per la còpia privada no està en línia amb la legislació comunitària i només pot aplicar-se als consumidors, i no a empreses, professionals i administracions.

Per al portaveu de les entitats de gestió encara és "molt aviat" per tenir llesta l'adequació de la legislació a l'error|fallada de l'UE, una normativa que haurà de ser igual per a tots els països europeus.