NO AL CANON DIGITALL'Audiència Nacional ha declarat nul l'ordre ministerial sobre el cànon digital que regula des de 2008 els suports digitals subjectes al pagament d'aquesta taxa per còpia privada i les quanties en cada un d'ells.

En la seva resolució, la sala del Contenciós-Administratiu justifica la seva decisió dient que l'ordre ministerial que el regula és un reglament i que, per tant, la seva aprovació requeriria determinats tràmits relatius a memòries justificativa i econòmica i un dictamen del Consell d'Estat que no es van fer. Per tant, l'Audiència Nacional considera que aquesta norma està afectada de vici radical.

S'ha rebutjat a més la pretensió que es torni el recaptat pel cànon per falta de competència.

El cànon digital pretén compensar els autors pels ingressos de deixen de percebre quan es fa una còpia de la seva obra, i per això grava els suports susceptibles d'emmagatzemar qualsevol tipus de creació.