Hi ha relació entre una hipotètica tempesta solar a finals de 2012 i les profecies maies?

Quina relació poden guardar una hipotètica gran tempesta solar, que podria tenir lloc a finals d'any, i les profecies maies que apunten a un canvi de cicle per al 21 desembre 2012? Doncs bé, per alguns endevins, molt, i és que vinculen una cosa amb una altra (estan convençuts que els vaticinis d'una gran activitat solar corresponen al que els maies van pronosticar abans). En canvi, la comunitat científica li dóna poca credibilitat a aquestes fabulacions.

Els científics, fins i tot, no tenen gens clar ni tan sols que aquesta gran tempesta solar pugui arribar a produir-se. "No hi ha raons per creure que la hi hagi d'haver ni que no la hi hagi d'haver. La nostra capacitat de predicció a dia d'avui no és suficient per poder saber amb deu mesos d'antelació que es produirà una tempesta solar de la proporció que sigui. Per tant, és molt aventurat dir-ho ", explica a LaVanguardia.com l'investigador de l'Institut Astrofísic d'Andalusia del CSIC, José Carlos del Toro.
lavanguardia.com

"Una altra cosa és que hi ha unes teories que apunten que després d'un fort mínim vindrà un fort màxim d'activitat solar, i és en cicles d'aquest tipus quan es donen tempestes solars amb fenòmens més energètics de l'habitual. Però no hi ha res de cert en semblant predicció ", afegeix.