Pot trencar l'escut defensiu de la Terra? Què podem fer? Tots els dubtes sobre la forta activitat del Sol

Com es produeix una tempesta solar?

Cada onze anys, l'activitat del Sol arriba al seu punt màxim. Apareixen taques solars, que són zones més fredes i de color fosc. La diferència tèrmica causa erupcions solars, grans i violentes flamarades. Moltes provoquen la sobtada alliberament de gran quantitat de matèria solar, un núvol ardent de partícules i radiació anomenada CME (ejecció de massa coronal) que avança a milers de km per segon i copeja tot el que troba al seu pas. Si apunta a la Terra, arriba en un temps entre 18 i 36 hores.

Com es protegeix la Terra?

La rotació del nucli terrestre, que és metàl · lic, genera un camp magnètic, la magnetosfera, que és un escut natural que absorbeix l'impacte de les ejeccions de massa coronal del Sol i les desvia cap als pols (vegeu el gràfic), causant espectaculars aurores boreals i australs.

Pot trencar l'escut defensiu?

Si l'erupció és prou intensa i la direcció del camp magnètic de la ejecció és perpendicular a la del camp terrestre, l'escut cedirà i l'atmosfera rebrà una gran quantitat d'energia, capaç de curtcircuitar qualsevol dispositiu electrònic.

Quines conseqüències tindria la ruptura?

Un recent informe de la NASA advertia dels perills: grans ciutats sense electricitat ni comunicacions durant anys, èxodes massius a les zones rurals i un cost econòmic centenars de vegades superior a l'huracà Katrina.

Què es pot fer?

L'única solució és desconnectar temporalment les centrals elèctriques i les xarxes de telecomunicacions fins que passi el perill. S'està treballant en protocols per fer-ho a temps.