El canvi d'operador mòbil en un dia entra en vigor


Les companyies de telefonia mòbil han de començar a tramitar el canvi d'operador conservant el número en un dia laborable, tres menys que fins ara, de manera que els operadors no tindran temps per efectuar contraofertes que els animin a cancel · lar la seva proposta.